Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
taksereDefinisjon av taksere:
anslå, sette pris (ved skjønn)


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å taksere
Presens   takserer
Preteritum   takserte
Perfektum har
er
taksert
Preteritum perfektum hadde
var
taksert
1. futurum skal
vil
taksere
2. futurum skal ha
vil ha
taksert
1. kondisjonalis skulle
ville
taksere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
taksert
Imperativ   takser


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.