Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
replisereDefinisjon av replisere:
svare, ta til gjenmæle


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å replisere
Presens   repliserer
Preteritum   repliserte
Perfektum har
er
replisert
Preteritum perfektum hadde
var
replisert
1. futurum skal
vil
replisere
2. futurum skal ha
vil ha
replisert
1. kondisjonalis skulle
ville
replisere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
replisert
Imperativ   repliser


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.