Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
perforereDefinisjon av perforere:
gjennomhulle


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å perforere
Presens   perforerer
Preteritum   perforerte
Perfektum har
er
perforert
Preteritum perfektum hadde
var
perforert
1. futurum skal
vil
perforere
2. futurum skal ha
vil ha
perforert
1. kondisjonalis skulle
ville
perforere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
perforert
Imperativ   perforer


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.