Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
multiplisereDefinisjon av multiplisere:
finne produktet av to el. flere tall


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å multiplisere
Presens   multipliserer
Preteritum   multipliserte
Perfektum har
er
multiplisert
Preteritum perfektum hadde
var
multiplisert
1. futurum skal
vil
multiplisere
2. futurum skal ha
vil ha
multiplisert
1. kondisjonalis skulle
ville
multiplisere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
multiplisert
Imperativ   multipliser


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.