Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
misjonereDefinisjon av misjonere:
drive misjon; agitere


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å misjonere
Presens   misjonerer
Preteritum   misjonerte
Perfektum har
er
misjonert
Preteritum perfektum hadde
var
misjonert
1. futurum skal
vil
misjonere
2. futurum skal ha
vil ha
misjonert
1. kondisjonalis skulle
ville
misjonere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
misjonert
Imperativ   misjoner


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.