Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
indikereDefinisjon av indikere:
angi, tyde på måle ved hjelp av indikator


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å indikere
Presens   indikerer
Preteritum   indikerte
Perfektum har
er
indikert
Preteritum perfektum hadde
var
indikert
1. futurum skal
vil
indikere
2. futurum skal ha
vil ha
indikert
1. kondisjonalis skulle
ville
indikere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
indikert
Imperativ   indiker

Kommentarer:
anonym: dette skjønte jeg lite av...jeg gikk inn her for å finne ut hva indikere betyr.det er ingen andre som kan fortelle meg det..er det ikke et nettsted som man kan søke på sånt ???? Håper noen svarer meg !!
Christian: Jo, dette nettstedet er til for den slags bruk. I dagligtalen kan en vel bytte det ut med "tyde på". Det vil si at vi kan trekke konklusjoner basert på det, mer eller mindre indirekte. For eksempel så skal karakterer indikere hvor mye kunnskaper en har, og IQ skal indikere hvor høy intelligens en har, men begge mål er i høyeste grad feilaktige (jamfør Tony Buzans teorier om læring og intelligens). Karakter og IQ indikere altså med stor feilmargin. Hvis jeg jubler og hopper, indikerer det at jeg er glad, på en direkte måte. I naturvitenskapen gjøres det mange eksperimenter for å forstå hvordan dette urverket henger sammen. Alt de gjør, er egentlig bare å finne ting som indikere på at det de tror, stemmer. Werner Heisenberg sa at det de observerer ikke er naturen selv, men naturen slik den svarer på våre spørsmål. Japanske selgere ser ofte på pupillene til kundene sine, fordi når vi blir interesserte, vokser den. Altså bruker de den indikatoren for å finne ut av hva kunden best liker, og kan da sette en passende pris.

Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.