Navigere
Hovedsida
Hele lista
Legg til verb
Om/nyheter rundt -ere
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
arkivereDefinisjon av arkivere:
legge i arkiv


Tid Hjelpeverb Hovedverb
Infinitiv å arkivere
Presens   arkiverer
Preteritum   arkiverte
Perfektum har
er
arkivert
Preteritum perfektum hadde
var
arkivert
1. futurum skal
vil
arkivere
2. futurum skal ha
vil ha
arkivert
1. kondisjonalis skulle
ville
arkivere
2. kondisjonalis skulle ha
ville ha
skulle være
ville være
arkivert
Imperativ   arkiver


Har du noe å legge til?
Spørsmål, kommentarer til verbet, som f.eks. etymologi eller interessante eksempler på bruk? Send til flyrev@gmail.com.