Navigere
Hovedsida
Hele lista over -ere-verb
Send inn -ere-verb
Om/nyheter rundt -ere-verb
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
Velkommen til -ere-verbenes verden! Det som er så kjekt med -ere-verbene er at de bøyes helt likt, både på bokmål og på nynorsk. Det finnes -ere-verb for veldig mange forskjellige ting. Ta en titt på lista og se om du finner noen ukjente verb du kanskje vil lære deg, eller send inn verb som ikke er på listen.

Dagens ere-verb: postulere
Definisjon: påstå, forutsette, stille opp uten bevis
Alle ord med -ere-ending

Tilfeldig ere-verb: homologere
Definisjon: gjøre ensartet, i samsvar med en viss standard
Alle -ere-verb